Çalışma ve Yayınlar

Kitaplar
Photographers We Are The Rhoads
Chris & Sarah Rhoads 
Photographers Agent Gregg Lhotsky - gregg@ba-reps.com

Laura Feeney - Talent Partners

VP, Brand Experience - Patrick Bewley - SONY
Creative Director - James Trump - SONY
Producer, Brand Experience - Marcos Esparza - SONY
Sr Mngr, Brand Experience - Su-Ren Neo - SONY

Yeni Ekran

Tablet cihazlar her ne kadar 2010 yılında hayatımıza girse de tablet için alınan ilk patent 1888 yılına kadar gidiyor. Yeni ekran olarak hayatımıza giren tablet cihazların tarihi, pazarlama ve satış mecrası olarak kullanılması ve tüketicilerin tüketim alışkanlıklarının değişmesine yönelik yapılan saha araştırmalarından derlenen bu mini kitabı keyifle okumanız dileği ile.


Teknoloji-ve-Küreselleşme-Kapak-350x350

Teknoloji Yatırımları ve Küreselleşme

K üreselleşme ile teknolojik gelişmişlik oranları arasında ilişki var mıdır? Ülkelerin Ar-Ge’ye yatırdığı miktar ve oran, o ülkenin küreselleşmesinde ve teknolojik gelişmişliğinde ne kadar katkı sağlamaktır. Analizler, karşılaştırmalı tablolar. Türkiye ve diğer ülkelerin küreselleşme endeksindeki yerinin de yer aldığı araştırma ile Ar-Ge yatırımlarının ülkelerin küreselleşmesine olumlu katkısını gördük. Danışman: Prof. Dr. Kerem Alkin


Wikileaks-Kapak-350x500

Critical Approach Wikileaks Make More Transparent Media

Wikileaks şüphesiz son yılların en büyük dijital platformlarından biri haline geldi. Jullian Assange önderliğinde kurulan platform hükümetlerin gizli belgelerini açıklayarak büyük sansasyon yarattı. Pek çok yayıncı kuruluş sızdırılan belgeleri derleyip büyük haber dosyaları yaptı. Bazı ülkelerde ayaklanmalar bile çıktı. Wikileaks gazeteciliği nasıl değiştirdi?

Tablet Araştırması
Tablet, eski çağlardan beri bilgi paylaşımı ve aktarımı için önemli bir araç olmuştur. Bu çalışma ile tablet cihazlar nedir, ülkemizde ve dünyada tablet cihaz kullanıcısı kimdir ve tablet cihazları nasıl kullanıyorlar, pazarlama aracı olarak tablet cihazlarda yayınlanan yeni nesil reklamların etkinliği, tabletler satış kanalı olarak kullanılabilir mi, yeni nesil dijital yayıncılık ve reklam ilişkisinde tabletin rolü konularında eleştirel bakış ve kullanıcının bahsi geçen konularda davranışlarının ölçümlerine değinilmiştir.

Ürünleri odak gruplarına göre tasarlamak gerçekten zordur. Çoğu zaman insanlar, siz onlara gösterene kadar neye ihtiyaç duyduklarını bilmezler.

Steve Jobs - Apple kurucusu ve efsanevi lideri

Basında Tablet Araştırması

satın al butonu daha çok harekete geçiriyor.
“Satın Al” Butonu Daha Çok Harekete Geçiriyor

Tablet araştırması Mart 2013 sayısında Harvard Business Review Türkiye sayısında yer aldı. Makalenin tamamına erişmek için buraya tıklayın.

Video Röportajar

Dijital dönüşüm ve yeni medya çağında Turkcell’in de desteği ile “Yeni reklam ve satış mecrası olarak tablet cihazlar ve Türkiye’de tablet cihazların kullanımı” araştırması ve sonuçlarına yönelik röportajlar.

Flipboard Dergiler
Slide Share Sunumlar

Yazdığım mecralar

Not Defteri Blog ve Büyük Dönüşüm haricinde farklı mecralara da içerik olarak destek veriyorum. İletişim

hbr yazıları 2
medium yazıları 2
çerçeve yazıları 2