Dijital Dönüşüm ve Hizmetler

Dijital Dönüşüm Stratejileri ve Sektörlerin Dönüşümü 450*350
Dijital Dönüşüm Stratejileri ve Sektörlerin Dönüşümü

Dijital dönüşüm çağında sadece iletişim değil, ürün, üretim, dağıtım, satış ve satış sonrası destek dahil olmak üzere tüm süreçler dönüşmeye başladı. Sanayi Devriminden günümüze gelişen üretim tanımı artık köklü olarak değişmeye başladı.

Bu Büyük Dönüşüm‘e ayak uyduran şirketler ayakta kalıp her geçen gün büyümeye devam ederken, dönüşüme direnen dev şirketlerin de her geçen bir bir iflas ettiği yepyeni bir ekonomik modelin işlediği bir dönemdeyiz.

Dijital Dönüşüm Stratejileri ve Sektörlerin Dönüşümü hizmeti ile markanızı ve şirketinizin iş yapış süreçlerinizi inceliyor, global anlamda sektör, rakip analizleri yapıp dijital dönüşüm stratejileri ve yeni trendler çerçevesinde üretim, dağıtım, satış ve satış sonrası destek süreçlerin hepsinde dijital çağın gerekliliklerine göre bir yol haritası sizler için hazırlıyorum.

Yeni Medya Kanalları Pazarlama ve İletişim Stratejileri ve Marka Yönetimi

Yeni medya iletişim ve satış kanalları ile birlikte iletişim ve tüketim alışkanlıkları kökten değişti, dönüşmeye devam ediyor. Dijital iletişim platformları sadece iletişim değil, satış, müşteri ilişkileri, pazarın nabzını tutmada en önemli rolü oynuyor.

Pazarlama, reklam ve müşteriler ile iletişim hiç olmadığı kadar önemli hale geldi. Sadece satış yapmak için değil, satış sonrasında da sadakati arttırmak ve olası iletişim krizlerini önlemek için tüm müşteri deneyim noktalarını kapsayacak iletişim stratejilerinin geliştirilmesi gerekiyor.

Sektör, trend ve rakip analizleri sonrasında, sektör ve rakiplere göre önce sizin ne konumda olduğunuzu tespit edip, size ne uygun iletişim stratejilerini kurguluyor, bunu stratejileri gerçekleştirmede sizin ve markanızın yanında yer alıyorum.

Yeni Medya Kanalları 360 Derece Marka Konumlandırması, Pazarlama ve İletişim Stratejileri Oluşturma 450*340
Dijital Müşteri Deneyim Noktalarının Tasarlanması 450*300
Dijital Müşteri Deneyim Noktalarının Tasarlanması

Hangi sektörde faaliyet gösterirseniz gösterin içinde bulunduğunuz sektör, çalışanlarınız, rakipleriniz, müşterileriniz ve potansiyel müşterileriniz dijital dönüşümden etkilenmiştir.

Tüm süreçlerinizi inceleyerek 360 derece müşteri ve paydaşlar ile ilgili tüm deneyim noktalarının dijital dönüşüm trendleri çerçevesinden tekrar tasarlanması için analiz yapıyor, iyileştirme ve geliştirmeler için süreçlerin tasarımını yapıyor, çalışılması gereken iş ortakları ile koordinasyon sağlıyorum.

Dijital Yayıncılık ve İçerik Üretim Stratejileri

Dijital dönüşümden en çok etkilenen sektörlerin başında yayıncılık ve içerik üretimi gelmektedir. Skylife ve diğer dergileri sadece uçakiçi basılı bir dergi iken, tüm ekranlarda yer alan, tüm arşivi dijitalleştirilmiş ve her ay interaktif içerik üreten bir ekosisteme dönüştürme sürecinde kazandığım süreç yönetimini tüm yayıncılar için kurguluyorum. Hangi global ortaklarla çalışılmalı, hangi platformlarda hangi içerikler üretilmeli, yeni içerik üretim trendleri ile süreçlerinizi yeniden kurguluyorum.

Dijital Yayıncılık ve İçerik Üretim Stratejileri